TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Ban lãnh đạo nhà trường

 

Phạm Đăng Phú

Hiệu trưởng

Điện thoại : 024.38542498
Email : phutkv@vbs.edu.vn

Nguyễn Việt Dũng

Phó hiệu trưởng - CNTT

Điện thoại : 024.38542498
Email : dungnv@vbs.edu.vn

Trần Xuân Chiến

Phó hiệu trưởng - Đào tạo

Điện thoại : 024.33519224
Email : chientx@vbs.edu.vn

Nguyễn Ngọc Bảo

Trưởng phòng HC-TH

Điện thoại : 024.33519237
Email : baonn@vbs.edu.vn

Nguyễn Thị Châm

Trưởng phòng Quản trị

Điện thoại : 024.33561260
Email : chamnt@vbs.edu.vn

Chử Thị Thanh Ngọc

Phụ trách phòng KT-TC

Điện thoại : 024.33821442
Email : ngocctt@vbs.edu.vn 

Ban lãnh đạo đoàn thể

 

Phạm Đăng Phú

Bí thư chi bộ

Điện thoại : 024.38542498
Email : ht@vbs.edu.vn

Trần Xuân Chiến

Chủ tịch công đoàn

Điện thoại : 024.33519224
Email : chientx@vbs.edu.vn

Triệu Thế Anh

Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại : 024.62905700
Email : anhtt@vbs.edu.vn

Liên kết Đối tác