TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

 

SỨ MỆNH

Vì sự thành đạt của học viên - Vì sự phát triển của doanh nghiệp.

 

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp các giải pháp đào tạo hàng đầu của ngành Than.
Trở thành học viện nghiên cứu và đào tạo cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

4T : Tâm - Tài - Trí - Tín

 

PHƯƠNG CHÂM

Trí tuệ - Trung thành - Kỷ luật - Đồng tâm

Liên kết Đối tác