TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin là đơn vị tổ chức và cung cấp dịch vụ đào tạo có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn với 06 phòng học được trang bị hiện đại, tiện nghi như: máy chiếu, laptop, wifi,… Ngoài ra, với hệ thống phòng nghỉ tiêu chuẩn với 208 chỗ, phòng ăn 250 chỗ và các trang thiết bị thể thao có thể đáp ứng tốt được các yêu cầu của học viên.

Liên kết Đối tác