TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Ký kết thành công thỏa thuận hợp tác giữa VBS và ESC: Song hành cùng phát triển

By Admin in Thông tin nhà trường

Hôm nay ngày 03/6/2020, tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin (VBS) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin và Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp doanh nghiệp ESC


Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong TKV năm 2020, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã hợp tác nhiều đối tác. Để triển khai quyết định số 2608/QĐ-TKV về vệc riển khai tích hợp phần mềm kế toán các đơn vị trong TKV vào hệ thống hóa đơn điện tử, nhà trường đã lựa chọn công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp doanh nghiệp ESC để hợp tác,VBS tin tưởng rằng với uy tín và năng lực của Công ty, chắc chắn khả năng đáp ứng yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của Công ty sẽ là điểm khởi đầu cho những hợp tác lâu dài hơn giữa 2 đơn vị. 

Và để đánh dấu cho sự kiện; Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin và Công ty CP công nghệ và giải pháp doanh nghiệp ESC đã được tổ chức  với sự chứng kiến của các khách mời là đại diện của các Ban trong TKV,các phòng Dự án, Tư vấn, Vận hành, Tổ chức - Kế hoạch tổng hợp của cả hai đơn vị.

Đại diện hai bên ký hợp tác


Toàn cảnh phần lễ ký kết chính thức giữa 2 bên

 Trong khuôn khổ lễ ký kết, đại diện 2 bên đã có những chia sẻ xung quanh các hoạt động hợp tác chi tiết sau này trong các chương trình/dự án cụ thể.Liên kết Đối tác