TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Năm 2019 đã qua, một năm đầy khó khăn thử thách, song Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn đã giao cho.. Xem thêm

Liên kết Đối tác