header

Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 17/11/2015 09:38 - Đã xem: 3020 - Người đăng bài viết: Ms Phương
nhanluc

nhanluc

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường - 20 năm Trường trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Cảnh Nam - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường viết về “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn” khẳng định vị thế của Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực Quản lý của TKV. ( Biên soạn)

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015” (Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013), trong đó đề ra nhiệm vụ Xây dựng Tập đoàn  Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp”.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Tập đoàn đã đề ra chiến lược phát triển kinh doanh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau.

       1. Quan điểm:

      - Thứ nhất, tuân thủ phương châm “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh theo hướng sản xuất sạch hơn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

     - Thứ hai, tăng cường phát triển: “Thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hòa với địa phương, cộng đồng; hài hòa với đối tác, bạn hàng; hài hòa giữa các công ty thành viên và người lao động”.

      - Thứ ba, tập trung phát triển công nghiệp than, khoáng sản và các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh trên nền công nghiệp than, khoáng sản phù hợp với quy hoạch phát triển các ngành đã được phê duyệt.

      - Thứ tư, đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường chế biến sâu và đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng tiên tiến, hiện đại, sản xuất sạch hơn  nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tạo ra các sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường.

      - Thứ năm, phát triển trên cơ sở đẩy mạnh khai thác, phát huy tối đa các nguồn nội lực trong Tập đoàn và mọi nguồn lực trong trong nước kết hợp tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài bằng các hình thức thích hợp.

      - Thứ sáu, chủ động và tích cực tham gia các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị  toàn cầu, đồng thời từng bước đẩy mạnh và mở rộng đầu tư ra nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực khai thác than, khoáng sản.

      2. Mục tiêu:

 • Tiếp tục là nhà sản xuất và cung ứng than chính của nền kinh tế.
 • Trở thành nhà sản xuất và cung ứng chính các sản phẩm kim loại và chế biến sâu từ các loại khoáng sản quặng: đồng tấm, chì thỏi, kẽm thỏi, thiếc thỏi, alumin, hydrát nhôm, nhôm thỏi, phôi thép, gang đúc, xỉ titan, pigment, titan xốp, ferochrome, vàng kim loại, đất hiếm … với khối lượng lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
 • Trở thành một trong các nhà sản xuất và cung ứng điện chính trong nước và là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 • Trở thành nhà sản xuất và cung ứng chính nguyên liệu sản xuất thuốc nổ công nghiệp và vật liệu nổ công nghiệp trên thị trường Đông Dương.
 • Trở thành nhà chế tạo máy mỏ, chủ yếu phục vụ cơ giới hóa khai thác, sàng tuyển, chế biến than, nhất là khai thác hầm lò; khai thác, chế biến khoáng sản; thiết bị điện phòng nổ, thiết bị an toàn và nhà tổng thầu có uy tín.
 • Trở thành nơi đào tạo cung cấp công nhân kỹ thuật lành nghề chất lượng cao, cung cấp dịch vụ y tế chữa bệnh nghề nghiệp bụi phổi, phục hồi chức năng; cung cấp các dịch vụ thương mại, du lịch, địa chất, khoa học công nghệ, tư vấn đầu tư, vận tải, hàng hải, v.v. cho Việt Nam và khu vực.

     Mục tiêu chung là:

 “Xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

Giàu mạnh – Thân thiện – Hài hòa”

      3. Định hướng chung:

Từ các quan điểm và mục tiêu nêu trên, chiến lược phát triển kinh doanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Tập đoàn được xác định là: “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở đi đôi với phát triển theo chiều rộng tăng cường phát triển theo chiều sâu bằng cách áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại và đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị trên nền than – khoáng sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả” với các định hướng như sau:

      - Đối với ngành than: Từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu, trong đó đi đôi với tận dụng tối đa khả năng khai thác lộ thiên ở những mỏ có điều kiện cho phép, tập trung phát triển các mỏ hầm lò công suất lớn, cơ giới hóa hiện đại; từ xuất khẩu chuyển sang nhập khẩu và đầu tư ra nước ngoài khai thác than, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trong nước.

      - Đối với ngành điện: Phát triển các dự án điện công nghệ sạch sử dụng than chất lượng thấp tại các khu mỏ để tận thu tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

      - Đối với ngành khoáng sản – luyện kim: Tập trung khai thác và chế biến sâu một số khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt, tiến tới hình thành một số ngành công nghiệp quan trọng như đồng, sắt thép, alumin – nhôm, titan, ferochrome, đất hiếm, v.v.

      - Đối với ngành vật liệu nổ công nghiệp: Đi đôi với tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp, tập trung đầu tư sản xuất nguyên liệu thay thế hàng nhập khẩu và phát triển dịch vụ nổ mìn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và thị trường các nước Đông Dương.

      - Đối với ngành cơ khí: Tập trung chế tạo vật tư, thiết bị cho phát triển cơ giới hoá khai thác than hầm lò và khai thác, chế biến khoáng sản; đồng thời từng bước phát triển cơ khí chế tạo các sản phẩm từ các sản phẩm luyện kim của Tập đoàn.

      4. Phát triển nguồn nhân lực – Nhân tố quyết định thực hiện thành công chiến lược:

Từ bài học kinh nghiệm 20 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn vừa qua cho thấy để vượt qua những khó khăn, thách thức đầy cam go trong giai đoạn tới nhằm hoàn thành nhiệm vụ chiến lược kinh doanh và đạt được các mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó giải pháp quan trọng hàng đầu có tính quyết định nhất là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa doanh nghiệp hợp thời đại với khẩu hiệu:

“Trí tuệ + Trung thành + Kỷ luật + Đồng tâm = Thắng lợi”.

 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực quản lý là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tri thức kinh doanh toàn cầu; tư duy sáng tạo, nhạy bén; kỹ năng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm thực tiễn; coi trọng hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; biết giữ gìn đoàn kết nội bộ; tôn trọng đối tác, bạn hàng; quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; xây dựng thương hiệu TKV (VINACOMIN) ngày càng mạnh.

      Để đạt được mục tiêu nêu trên, đi đôi với việc phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, sẽ chăm lo phát triển nguồn nhân lực quản lý theo hướng tập trung thực hiện “Công thức nhân tài 3C” của GS Dave Ultrich, đó là:“Nhân tài = Năng lực x Cam kết x Cống hiến” (Competence x Commitment x Contribution).

Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin được Tập đoàn giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM trong toàn Tập đoàn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, được sự phối hợp, giúp đỡ, hợp tác của các công ty, đơn vị, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tập đoàn và sự cố gắng nỗ lực của CBCNVC Nhà trường, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả ngày càng tốt hơn và chất lượng ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên kết quả đạt được so với yêu cầu vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là về mặt chất lượng và đổi mới chương trình theo hướng quản trị kinh doanh hiện đại trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường, góp phần phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tập đoàn đáp ứng mục tiêu, yêu cầu như đã nêu trên cần thực hiện các giải pháp sau đây:

Đối với Tập đoàn:

 • Trước hết, cần xác định đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao là nơi đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực quản lý “một người lo bằng một kho người làm” của Tập đoàn. Trên cơ sở đó có các chính sách, giải pháp đồng bộ phát triển Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo cán bộ quản lý có uy tín trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo và có chế độ chính sách đối với Trường một cách phù hợp theo đúng tinh thần “đầu tư cho Trường là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tập đoàn”. Cụ thể là:
 • Quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất của Trường để đáp ứng nhu cầu cần thiết về điều kiện giảng dạy, học tập, ăn nghỉ, sinh hoạt của học viên; về lâu dài tìm kiếm địa điểm mới rộng rãi hơn và xây dựng trường khang trang, hiện đại theo hướng trở thành “Công viên học viện đào tạo quản lý”.
 • Có các chế độ chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ và thu hút nhân tài cho Trường có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của Tập đoàn và xã hội về đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập và toàn cầu hóa.
 • Cho phép Trường được làm thành viên Hội đồng thi tuyển giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc của Tập đoàn và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến chiến lược, chính sách, hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tập đoàn để Trường luôn nắm bắt kịp thời tình hình nhằm phục vụ cho việc xác định nhu cầu và xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách phù hợp.
 • Tổ chức lại bộ phận quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong toàn Tập đoàn đồng bộ, hợp lý hơn với đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cao hơn.
 • Các ban và lãnh đạo Tập đoàn quan tâm chỉ đạo sát sao, chặt chẽ hơn nữa trong việc xây dựng nội dung chương trình và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy lớp nào, khóa nào có được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các ban và lãnh đạo Tập đoàn thì lớp đó có chất lượng tốt hơn.
 • Bổ sung vào Quy chế thi đua – khen thường của Tập đoàn tiêu chuẩn về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật nhằm khuyến khích các công ty, đơn vị quan tâm thích đáng hơn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.
 • Có hình thức khen thưởng thích đáng đối với các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường được đánh giá trên cơ sở: kết quả học tập, đóng góp cho chất lượng lớp học và các đề xuất cho thực tiễn.

      Đối với các công ty, đơn vị trong Tập đoàn:

 • Phản ánh kịp thời cho Tập đoàn và cho Trường những bất cập, tồn tại về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, chế độ chính sách và kỹ năng nghề nghiệp của từng loại cán bộ cũng như các nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của công ty, đơn vị để phục vụ cho việc đề xuất, xây dựng các nội dung chương trình và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu một cách thiết thực, kịp thời.
 • Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin trong việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chất lượng học tập của học viên.

Đối với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin:

Luôn trung thành với khẩu hiệu:

“Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp”

Để có thể đề xuất, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng một cách cụ thể, thiết thực và tổ chức các lớp học kịp thời đạt chất lượng cao cần phải:

 • Cần tăng cường nắm bắt kịp thời các chế độ chính sách, luật pháp mới của Nhà nước, chiến lược quốc gia có liên quan mật thiết đến các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn như chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, chiến lược sản xuất sạch hơn, sản xuất tinh gọn, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các mô hình quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp mới, v.v.
 • Bám sát chặt chẽ hơn nữa với các ban, các công ty, đơn vị trong Tập đoàn để kịp thời nắm bắt tình hình và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 • Đi đôi với khảo sát thực tế tại các công ty, đơn vị trong Tập đoàn cần có biện pháp, hình thức thích hợp, hiệu quả tăng cường giao lưu trao đổi với các học viên tại Trường; tìm hiểu nội dung các chương trình đào tạo, khóa học tổ chức tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cũng như tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, giảng viên.
 •  Phối hợp với các giảng viên chuẩn bị chu đáo tài liệu học tập và tài liệu tham khảo thêm sau khóa học.
 • Mời các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng sư phạm tốt.
 • Tổ chức các khóa học, lớp học kết hợp sinh động, hài hòa giữa truyền đạt kiến thức lý thuyết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp thông tin mới, tham quan, khảo sát thực tế và vận dụng kiến thức đã học để xây dựng chuyên đề giải quyết, thảo luận những vấn đề trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
 • Có biện pháp phát triển và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ trực tiếp phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu kinh tế và quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện các vấn đề trong thực tiễn quản lý của Tập đoàn, công ty, đơn vị, đề xuất nghiên cứu giải quyết, nắm bắt kịp thời các tri thức, công nghệ quản lý mới của thế giới, làm cơ sở cho việc đề xuất, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường.
 • Không ngừng nâng cao chất lượng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cũng như chất lượng phục vụ sinh hoạt, ăn nghỉ của học viên tại Trường.
 • Phối hợp với giảng viên và ban cán sự lớp phát hiện, lựa chọn các học viên có thành tích xuất sắc theo các tiêu chí: kết quả học tập xuất sắc, đóng góp xuất sắc cho chất lượng lớp học và có đề xuất hữu ích cho thực tiễn.

Đối với học viên:

 • Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các vấn đề trong thực tiễn tại công ty, đơn vị có liên quan đến nội dung chương trình học để đưa ra trao đổi, thảo luận hoặc làm thành chuyên đề báo cáo tại lớp học.
 • Tư vấn và góp ý kịp thời cho Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin cũng như giảng viên về nội dung chương trình, cách thức tổ chức, phục vụ lớp học, cách thức truyền đạt, đối thoại, v.v.; đề xuất các nội dung chương trình cho các khóa học, lớp học trong tương lai.
 •  Trong bản thu hoạch cuối khóa học đề xuất các kiến nghị và giải pháp hữu ích giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của đơn vị mình hoặc của Tập đoàn.

Để thực hiện các giải pháp nêu trên Tập đoàn cần tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và quản lý học tập tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin nói riêng với các nội dung theo tinh thần như đã đề xuất.

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam

Nguyên Hiệu trưởng Trường QTKD - Vinacomin

 
In ra Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

/files/video/img_0198_05d5778b1b52faf845eead30b5390f43.jpg VBS năm 2017
Đã xem: 2073
10/02/2018
/files/video/img_1303_e49a108f70acd8ca092edb2aa68da51f.jpg Dự bị giám đốc khóa 9
Đã xem: 5852
29/12/2016
/files/video/tai-xuong-1_bcaa9027de619666caa50dcbc8bc6dd3.jpg Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đã xem: 3075
06/06/2016
Đối Tác VBS

vinacomin

trainatmine com

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 1,510
 • Tháng hiện tại: 134,009
 • Tổng lượt truy cập: 5,282,583

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN (VBS)
Địa chỉ: số 25, ngõ 46, phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Phòng Hành chính  - Tổng hợp : 024 33 519 237   Fax: 024 38 542 516

Phòng Đào tạo: 024 33 519 224 -  024 62 905 700

Website: vbs.edu.vn | Email: truongqtkd@vbs.edu.vn
Copyright by VBS.EDU.VN All rights Reserved.