Lớp Tập huấn nghiệp vụ dẫn chương trình, tổ chức sự kiện

img 4786

img 4786

Ngày 22/8/2017, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp với Văn phòng TKV tổ chức thực hiện lớp “Tập huấn nghiệp vụ dẫn chương trình, tổ chức sự kiện - Lớp thứ nhất” cho các cán bộ là chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, cán bộ nhân viên văn phòng của các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức tổng quan về tổ chức sự kiện, các kỹ năng về lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện, kỹ năng dẫn chương trình hội nghị. Điểm nổi bật của khóa học này là lớp học sẽ được thực hiện theo hình thức làm việc nhóm, các học viên  trực tiếp tham gia lập kế hoạch tổ chức sự kiện, dẫn chương trình nhằm tăng tính hiệu quả của khóa học. Điều này giúp các học viên có cơ hội thực hành các nghiệp vụ tổ chức sự kiện, dẫn chương trình dưới sự dẫn dắt của giảng viên giàu kinh nghiệm, từ đó rút ra được những bài học thực tế áp dụng cho chính công việc cụ thể của mình tại đơn vị.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bích