Tin bài lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế (10/10/2018 đến 12/10/2018)

clip image002

clip image002

Với mục tiêu bồi dưỡng kiến thức về pháp luật hàng năm cho các cán bộ làm công tác pháp chế ở các phòng ban tại các đơn vị, công ty con trực thuộc TKV, hôm nay ngày 10/10/2018, ban Thanh tra – Pháp chế của TKV đã phối hợp với TKV tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế”.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ 10/10 đến 12/10 với các nội dung:

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh trong việc quản lý, sử dụng đất đai
  • Giải đáp các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp: Lao động, Hợp đồng thương mại, khởi kiện hành chính
  • Giới thiệu các văn bản pháp luật hướng dẫn việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Phổ biến điều lệ mới của TKV; cập nhật các quy định quản lý nội bộ của TKV

Bà Đặng Thị Tuyết – Trưởng ban Thanh tra Pháp chế TKV phát biểu, chỉ đạo trước khi lớp học bắt đầu “Lớp học trên tinh thần cởi mở, chia sẻ thẳng thắn, học viên đi học đầy đủ. Có vấn đề gì tại đơn vị thì trao đổi trực tiếp để có các ý  kiến tư vấn, ở đơn vị mình nhưng cũng là bài học kinh nghiệm trong các đơn vị khác”.

clip image002
Bà Đặng Thị Tuyết - Trưởng ban Thanh tra pháp chế - TKV

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bích