Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ năng quản trị và ứng dụng mạng xã trong công tác truyền thông

Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ năng quản trị và ứng dụng mạng xã trong công tác truyền thông
Ngày 07/05/2018, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin phối hợp với Văn phòng TKV tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ năng quản trị và ứng dụng mạng xã trong công tác truyền thông” cho các Chánh văn phòng và cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông tại các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Với thời gian 02 ngày học, Chương trình đào tạo này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên:

  • Kỹ năng quản trị truyền thông, dự báo, phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông trong doanh nghiệp;
  • Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với giới truyền thông, báo chí;
  • Kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện truyền thông.

Khóa học cung cấp cho học viên những thông tin, kiến thức để củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông tại các doanh nghiệp trong TKV.

Hình ảnh lớp học

Tác giả bài viết: Phạm Thị Quý Châu