TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN (VBS)
SỐ 25, NGÕ 46, PHỐ AN HÒA,
PHƯỜNG MỘ LAO,
QUẬN HÀ ĐÔNG,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Điện thoại

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp :
    (84)24 33 519 237
  • Phòng Đào tạo:
    (84)24 33 519 224 - (84)24 62 905 700
  • Fax: (84)24 38 542 516
  • info@vbs.edu.vn

Liên kết Đối tác