TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin
Đính kèm : Tải xuống

Xu hướng và những thách thức về Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số
Đính kèm : Tải xuống


Liên kết Đối tác