TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ


Lịch đào tạo

Nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin

   -
  Chưa cập nhật
  

Xu hướng và những thách thức về Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số

  2020-06-01 - 2020-12-31
  Chưa cập nhật
  

Liên kết Đối tác