TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Đầu năm 1975, để chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý cho ngành Điện và Than sau khi đất nước được thống nhất, tại Quyết định số 94 ĐT/TC - CB ký ngày 17 tháng 01 năm 1975 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than quyết định thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tại chức Bộ Điện và Than với chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, thủ trưởng các đơn vị và phụ trách các chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, mỏ trực thuộc Bộ Điện và Than.

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 bộ: Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp. Cũng trong năm 1995, Trường được chuyển thuộc quản lý của Tổng Công ty Than Việt Nam với tên gọi Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực quản lý Than Việt Nam.

Ngày 02 tháng 05 năm 2008 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý - TKV đổi tên thành Trường Quản trị kinh doanh - TKV (theo Quyết định số 996/QĐ - HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, các doanh nghiệp của Vinacomin được đổi phần tên TKV thành Vinacomin, Trường cũng được Tập đoàn cho phép chuyển thành Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) theo quyết định số 1006/QĐ - VINACOMIN ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Với phương châm “Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp” Cán bộ, công nhân viên Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin quyết tâm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tập đoàn giao cho trong việc phát triển NNL quản lý lãnh đạo và triển khai ứng dụng CNTT trong TKV và các doanh nghiệp khác.

Liên kết Đối tác