TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

  • Cung cấp giải pháp trọn gói xây dựng hệ thống thông tin
  • Thiết kế, xây dựng các cơ sở dữ liệu tập trung, phân tán, các kho lưu trữ, xử lý và tra cứu thông tin, các hệ thống quản lý kho dữ liệu (Datawarehouse)…
  • Thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng cho quản lý điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ..
  • Cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm cho khách hàng.

Liên kết Đối tác