TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

  • Cung cấp thiết bị, phần mềm đóng gói và dịch vụ về CNTT, điện tử - viễn thông và hội thảo - truyền hình
  • Dịch vụ thiết kế, cài đặt, lắp đặt hạ tầng trang thiết bị CNTT (Switch, Server, Firewall, IDS/IPS, DataCenter; Server Room…)
  • Dịch vụ tối ưu hóa hệ thống CNTT: Hệ thống giám sát mạng và thiết bị từ xa (NOC, SOC); Dịch vụ Datacenter (Colocation, hạ tầng Cloud, VPS, Hosting, Truyền dẫn…).
  • Dịch vụ xây dựng hệ thống An toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu hệ thống CNTT: Đánh giá an toàn thông tin; Cung cấp các giải pháp ATTT cho hệ thống; Các sản phẩm an toàn thông tin (Firewall, IDS/IPS, thiết bị ký số…)

Liên kết Đối tác