TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

 

     

Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tiền thân là Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thuộc bộ Điện và Than được thành lập ngày 17/1/1975. Năm 1995, Trung tâm được chuyển giao về cho Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cán bộ cho nghành Than - Khoáng sản Việt Nam. Năm 2018, với yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT trong Quản lý, Điều hành và Sản xuất Than - Khoáng sản, Tập đoàn đã giao thêm nhiệm vụ phát triển ứng dụng CNTT để nhà trường triển khai Với vị thế và chức năng của mình, Nhà trường đã và đang đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và kinh tế của đất nước.
  
Trải qua hơn 45 năm nhà trường đã đóng góp trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo của Bộ Điện - Than đặc biệt là trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản.           

 Hiện nay với yêu cầu của sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để tăng sức cạnh tranh. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Hội đồng thành viên, Lãnh đạo Tập đoàn về việc đổi mới công tác Quản trị kinh doanh hiện đại, ứng dụng CNTT trong sản xuất, quản lý và điều hành sản xuất thì đây lại là những cơ hội để nhà trường khẳng định vai trò và vị thế của mình. Với những cơ hội đó đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên Nhà trường cần phải đoàn kết, sát cánh cùng nhau thực hiện phương châm “Đổi mới, Sáng tạo và Bứt phá” để hoàn thành sứ mệnh “Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp”.

Với thế và lực mới, với tinh thần đồng sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV nhà trường, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là nơi đạt niềm tin của Tập đoàn và các doanh nghiệp đối với chúng ta.

  Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, tôi xin cảm ơn tới các thế hệ Lãnh đạo Nhà trường và các thế hệ cán bộ công nhân viên đã đóng góp công sức xây dựng vun đắp để có được mái ấm Nhà trường hôm nay. Cảm ơn tới Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo và giúp đỡ Nhà trường. Cảm ơn tới các Doanh nghiệp, các học viên đã hỗ trợ và hợp tác với Nhà trường để Trường có được cơ hội phục vụ.

 
                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                         Thạc sĩ. Phạm Đăng Phú

Liên kết Đối tác