TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

Phạm Đăng Phú

Hiệu trưởng

Nguyễn Việt Dũng

Phó hiệu trưởng - CNTT

Trần Xuân Chiến

Phó hiệu trưởng - Đào tạo

Nguyễn Ngọc Vinh

Trưởng phòng Tổ chức - KHTH

Chử Thị Thanh Ngọc

Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Châm

Trưởng phòng Quản trị - Hành chính

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng Tư vấn & triển khai ứng dụng CNTT

Nguyễn Xuân Hưởng

Trưởng phòng Quản trị vận hành hệ thống

Nguyễn Bích Ngọc

Trưởng phòng Đào tạo 

Ban lãnh đạo đoàn thể

 

Phạm Đăng Phú

Bí thư chi bộ

Trần Xuân Chiến

Chủ tịch công đoàn

Nguyễn Xuân Hưởng 

Bí thư Đoàn Thanh niên

Liên kết Đối tác