TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

 

SỨ MỆNH

Vì sự thành đạt của học viên - Vì sự phát triển của doanh nghiệp.

 

TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm CNTT và Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trung tâm nghiên cứu giải pháp ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành Sản xuất kinh doanh Than - Khoáng sản

 

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

4T : Tâm - Tài - Trí - Tín

 

PHƯƠNG CHÂM

Trí tuệ - Trung thành - Kỷ luật - Đồng tâm

Liên kết Đối tác