TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

TIN PHÁP LUẬT

By Admin in Tin khác

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của công nhân viên chức và người lao động. Nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với các chính sách sau (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đính kèm):

1, Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2, Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

3, Chính sách đào tạo, hỗ trợ việc làm cho người lao động

4, Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

5, Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

6, Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

7, Chính sách hỗ trợ và trẻ em

8, Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị COVID-19

9, Chính sách hỗ trợ 1 lần đối với các đối tượng đặc thù

10, Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

11, Chính sách trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

12, Chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

 Liên kết Đối tác