TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHỐI CNTT

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 01/07/2021 hội đồng khoa học TKV đã nghiệm thu đề tài khoa học 2019 “Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống giám sát An toàn thông tin (ATTT) mạng của TKV, áp dụng thử nghiệm tại cơ quan tập đoàn” của VBS do Nguyễn Xuân Hưởng – Trưởng phòng quản trị vận hành cơ sở dữ liệu là chủ nhiệm đề tài tại văn phòng Tập Đoàn 226 Lê Duẩn.

         Tình hình an toàn thông tin trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những nguy cơ, thách thức lớn khi xảy ra các cuộc tấn công mạng có chủ đích vào nhiều tổ chức quan trọng. Trước tình hình đó với vai trò tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Tập đoàn, Trường quản trị kinh doanh Vinacomin (VBS) đã đăng ký một số đề tài nghiên cứu. Một trong số đó là đề tài năm 2019 về việc xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin với Tập Đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

         Cùng với sự khuyến khích và ủng hộ của ban lãnh đạo Trường quản trị kinh doanh Vinacomin, đội ngũ Công nghệ thông tin VBS đã nỗ lực nghiên cứu trong gần một năm, thử nghiệm thành công tại 02 văn phòng Tập đoàn Hà Nội và Hạ Long. Dự kiến khi hoàn thành sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc giám sát ATTT cho các hệ thống CNTT tại Tập đoàn. Sau khi được xét duyệt TKV đã ký Hợp đồng số 24/HĐ-KHCN-KC.05.Đ20BS -19/16-20 ngày 31 tháng 01 năm 2020 với VBS về việc “Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Xây dựng hệ thống giám sát An Toàn Thông Tin (ATTT) mạng của TKV, áp dụng thử nghiệm tại Cơ quan Tập đoàn”;

        Ngày 01/07/2021 chủ nhiệm đề tài Nguyễn Xuân Hưởng thay mặt đội ngũ nghiên cứu đã thuyết trình bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học của Tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam. Hội đồng khoa học làm việc tập trung nghiêm túc và đưa ra các nhận xét phản biện, góp ý. Nhóm nghiên cứu tiếp thu các đóng góp và đưa ra các phương án để hoàn thiện đề tài.

        Qua buổi nghiệm thu hội đồng khoa học TKV đánh giá: đề tài có tính thực tiễn cao và ứng dụng rộng rãi. Với tình hình an toàn thông tin đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng, sản phẩm của đề tài đã và đang đóng góp tăng cường giám sát an toàn mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin tại văn phòng Cơ quan Tập đoàn.

        Tiếp nối thành công của đề tài NCKH năm 2019 Khối CNTT Trường quản trị kinh doanh Vinacomin tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề tài năm 2020 và đăng ký các đề tài mang tính ứng dụng hiệu quả cho công tác CNTT trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề tài tại TKV:

 

Nguyễn Kim Dung

 Liên kết Đối tác