TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

LỚP HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HIỂM VÀ PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

By Admin in Thông tin nhà trường

      Vừa qua, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp Ban Tổ chức Nhân sự; Ban An toàn - TKV tổ chức lớp Hướng dẫn về Bảo hiểm và phòng ngừa Tại nạn Lao động (TNLĐ) – Bệnh nghề nghiệp (BNN) trong TKV.

      Trong thời gian 02 ngày học, được giảng viên thuộc Đại học Công Đoàn đã hướng dẫn cho các học viên là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chuyên viên phòng Tổ chức nhân sự, Tổ chức Hành chính... trong các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV về thực hiện quy định đóng quỹ bảo hiểm TNLĐ và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ - BNN theo các Nghị định của Chính phủ như: Hướng dẫn thực hiện NĐ 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN; Hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động, về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc... để áp dụng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tế tại các đơn vị.

      Lớp học tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong kế hoạch thực hiện 02 lớp học, lớp thứ nhất ngày 27/7/2021; lớp thứ hai học ngày 28/7/2021.

Hình ảnh lớp học

Nguyễn Thanh NguyệtLiên kết Đối tác