TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

TKV TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN (TỪ NGÀY 30/8 – 31/8)

By Admin in Thông tin nhà trường

Ngày 30/8/2021, Ban Khoa học, công nghệ chiến lược TKV đã phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức lớp Đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật thông tin, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lớp học theo hình thức học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams.

      Khi công nghệ thông tin chi phối mọi lĩnh vực của đời sống thì nguy cơ mất an toàn thông tin gia tăng là một mối nguy tất yếu cho mọi cá nhân hay tổ chức. Đặc biệt, khi tổ chức, doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển đổi số, việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin lại càng trở thành yếu tố then chốt và dữ liệu đã trở thành một trong những tài sản quý nhất của doanh nghiệp.

      Nhận thấy tầm quan trọng của của việc an toàn bảo mật thông tin đối với các đơn vị trong TKV, Ban Khoa học, công nghệ và chiến lược - TKV đã lên kế hoach tổ chức lớp đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật thông tin cho các đối tượng là cán bộ phụ trách mảng CNTT tại đơn vị, lớp học được diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/8, do các chuyên gia CNTT, ATTT của Cục ATTT và Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin trao đổi, chia sẻ.

      VBS đang triển khai quy trình tổ chức và quản lý lớp học ứng dụng hệ thống học trực tuyến Microsoft Teams với sự quản lý trực tiếp của một phụ trách lớp được trang bị kỹ năng thuần thục hỗ trợ cho người học và người dạy. Các giảng viên tham gia sẽ thực hiện các phương pháp trao đổi có tính tương tác cao, có các bài tập thực hành cho học viên để tạo nên hiệu quả tối đa cho lớp học. Công tác giám sát, quản lý được Tập đoàn, Ban TCNS và lãnh đạo VBS hết sức quan tâm. Tại VBS, bộ phận quản lý giám sát lớp học có quy trình hoạt động và chế độ báo cáo độc lập với bộ phận triển khai đào tạo của Phòng Đào tạo. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi đảm bảo cho các lớp học online nói chung và lớp Đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật thông tin nói riêng được đảm bảo hiệu quả cao nhất.

      Lớp học là cơ hội để học viên nắm bắt được các vấn đề cơ bản về tình hình an toàn bảo mật thông tin trên thế giới và tại Việt Nam qua đó nhận thấy vai trò của ATTT với cá nhân, doanh nghiệp; Áp dụng được các biện pháp đảm bảo ATTT khi sử dụng máy tính, smartphone, tham gia mạng xã hội...; Nắm vững để tuân thủ đúng và góp phần tuyên truyền, phố biến rộng rãi về Luật và các văn bản QPPL liên quan đến an toàn thông tin mạng tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh của lớp Đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật thông tin

Nguyễn Ngọc Bích

 Liên kết Đối tác