TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

ĐOÀN KẾT, CẢI TỔ LỀ LỐI LÀM VIỆC: YÊU CẦU CẤP THIẾT

By Admin in Thông tin nội bộ

   Nhận định rõ những hạn chế, từ đó khẩn trương cải tổ lề lối làm việc; Xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường phối kết hợp giữa các bộ phận, phòng ban, phân công công tác rõ người, rõ việc nhằm từng bước chuyển biến, tạo hiệu quả thực chất đang là yêu cầu cấp thiết đối với tập thể cán bộ, công nhân viên Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin.

Bắt đúng “bệnh” để “bốc thuốc”

    Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức thuộc TKV; Thực hiện các đề tài nghiên cứu, triển khai các dự án, chương trình trong lĩnh vực đào tạo theo yêu cầu của Tập đoàn; Quản trị, tư vấn, triển khai CNTT cho Tập đoàn…

    Các nhiệm vụ được lãnh đạo Tập đoàn TKV giao phó vừa là vinh dự, song đồng thời cũng rất quan trọng và nhiều thách thức. Trong các giai đoạn vừa qua tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên hiệu quả còn chưa tương xứng với yêu cầu.

    Tại cuộc họp mới đây, đồng chí Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã thẳng thắn chỉ rõ:

          - Công tác tham mưu chưa làm tròn trách nhiệm của tham mưu trong lĩnh vực mình quản lý, phụ trách và thực hiện.

          - Phối hợp giữa các bộ phận rời rạc và thế thủ, chưa xác định nguyên nhân chính xảy ra để sử lý, hay đổ lỗi người khác, bì tỵ, chưa có cách nhìn hướng tới lợi ích chung.        

          - Cán bộ, chuyên viên không chịu nghiên cứu chính sách và tài liệu, không nghiên cứu kỹ văn bản hoặc công việc giao. Không hiểu rõ những nội quy, quy định của nhà trường và của TKV.

          - Chưa chịu học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức, bằng lòng thu nhập và môi trường, không tạo ra động lực.

    Có thể nói, đó chính là những “căn bệnh” đã được chẩn đoán một cách chính xác, cần sớm được chữa trị dứt điểm.

Xây dựng văn hóa và hình ảnh của đơn vị: câu chuyện của bó đũa

    Cha ông ta ngày xưa vẫn hay kể câu chuyện về bó đũa. Một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy nhưng khi gom thành bó đũa, chúng sẽ không thể bị bẽ gãy.

    Trong công việc cũng vậy. Nếu như mỗi phòng ban, bộ phận có sự cát cứ trong công việc mà thiếu sự phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác. Mỗi một cán bộ, nhân viên sớm bằng lòng với những gì mình có mà không chịu học hỏi, phấn đấu, không gắn kết với những người khác để cùng làm cho nhau tốt hơn, cho đơn vị phát triển theo hướng tích cực hơn thì cũng như chiếc đũa kia. Chỉ đoàn kết mới đem lại được sức mạnh, từ đó phát huy được năng lực của từng cá nhân, góp phần chung vào hiệu quả hoạt động của Nhà trường, xứng với niềm tin mà Tập đoàn đã gửi gắm.

Vậy làm thế nào để chúng ta thực sự là một bó đũa?

          Một là: Kiện toàn việc phân quyền hạn và trách nhiệm theo từng vị trí chức danh. Trong đó nêu rõ vai trò và trách nhiệm đối với người đứng đầu bộ phận trong việc quản lý, tham mưu, đề xuất, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

          Hai là: Tuyên truyền giáo dục và phổ biến, hướng dẫn những văn bản quy định, chuyên môn nào, lãnh đạo nào phụ trách mảng nào thì tham gia tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn đó, bộ phận đó - hướng dẫn đến khi hiểu thì thôi, chưa hiểu hướng dẫn lại.

          Ba là: Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó phòng cho đến chuyên viên, nhân viên tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ công việc của mình, nghiên cứu chính sách của đảng và nhà nước, của cấp trên để phục vụ công việc chuyên môn của mình. Các đồng chí trưởng các bộ phận có trách nhiệm kiểm tra giám sát nhân viên, cán bộ của mình.

          Bốn là: Giao việc cho cấp dưới phải hướng dẫn cụ thể để họ hoàn thành và kiểm soát công việc giao, nghe báo cáo và báo cáo cấp trên. Người được giao việc phải hiểu kỹ công việc được giao, nếu không hiểu hỏi lại người giao để thực hiện, tuyệt đối không trao đổi với người khác không thuộc phạm vi trách nhiệm và để lộ thông tin. Khi thực hiện người được giao phải bám để xử lý công việc đến cùng cho đến khi kết thúc, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện.

          Năm là: Đoàn kết gắn bó, chia sẻ, phối hợp giữa các bộ phận với nhau để  kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

          Sáu là: Tăng cường công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật đối với ý thức kỷ luật lao động. Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua :Mỗi ngày là một câu chuyện tốt, là một việc làm hay. Đoàn kết, chia sẻ vì ngôi nhà chung!

Kết luận

    Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đã và đang là đơn vị có truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, Trường Quản trị kinh doanh chỉ là một viên than nhỏ trong cả bể than của Tập đoàn, nhưng nếu chúng ta biết đoàn kết, phát huy giá trị trên từng vị trí, chức danh công việc thì viên than nhỏ ấy cũng xứng đáng là tài nguyên, để được Tập đoàn và xã hội ghi nhận.

                                                                                                               Nguyễn Ngọc VinhLiên kết Đối tác