TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và tri thức quản lý của VINACOMIN đến năm 2020 (Phần 1)

By Admin in Các đề tài

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài:

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và tri thức quản lý của VINACOMIN đến năm 2020

2

Mã số

KC.10.Đ20/08-10-15

 

 

3

Thời gian thực hiện: 12 tháng

4

Cấp quản lý

(Từ 01/10/2012 đến 30/09/2013)

Tập đoàn        Cơ sở  

5

 

Nguồn

Tổng số

- Từ Quỹ NCKH Tập đoàn          

500 triệu đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức

 

- Từ nguồn khác                          

 

6

   Thuộc Chương trình: Nâng cao năng lực quản lý và tăng cường tiềm lực khoa học & công nghệ của VinacominMã số: KC.10/8-10-15

 

   Thuộc dự án KH&CN;

   Nhiệm vụ KH&CN;

7

Lĩnh vực khoa học

 

   Kỹ thuật và công nghệ;    Cơ khí, cơ điện, vật liệu;  Tuyển, chế biến, TK năng lượng;

   Môi trường và an toàn;    Công nghệ thông tin, quản lý;   Tiết kiệm tài nguyên.

8

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Phạm Đăng Phú

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ : hiệu trưởng

ĐT cơ quan: 04.33519237 Mobile:  0936386886 E-mail:Ht@vbs.edu.vn

Tên tổ chức đang công tác: Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin

Địa chỉ tổ chức: Ngõ 12 phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

9

Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin

Điện thoại: 04.33519237; Fax: 04.38542516 ; E-mail: vbv@vbs.edu.vn

Địa chỉ: Ngõ 12 phố An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

10

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: (không có)

 

11

 Các cán bộ thực hiện đề tài

 

 

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài 
(Số tháng quy đổi2)

1

Th.S Phạm Đăng Phú

Hiệu trưởng Trường QTKD

Chủ nhiệm đề tài

12

2

Trần Văn Cừ

Trưởng Ban LĐTL Vinacomin

Thành viên đề tài

2

 

 

3

PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam

Trưởng ban Thư ký tổng hợp HĐTV

Thành viên đề tài

2

4

Lê Tuấn Minh

 

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Vinacomin

Thành viên đề tài

2

5

TS. Vũ Hùng Phương

 

Phó hiệu trưởng Trường QTKD

Thành viên đề tài

6

6

 

Th.S Trần Xuân Chiến

 

Trưởng phòng Giáo vụ - Đào tạo Trường QTKD

Thành viên đề tài

4

7

Th.S Nguyễn Bích Ngọc

 

Phó trưởng phòng Giáo vụ - Đào tạo Trường QTKD

Thành viên đề tài

4

8

Th.S

Vũ Thị Thu Hương

 

Chuyên viên phòng Giáo vụ - Đào tạo Trường QTKD

Thành viên đề tài

4

9

Cử nhân

Bùi Tuấn Tú

 

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường QTKD

Thành viên đề tài

4Liên kết Đối tác