TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021

By Admin in Thông tin nhà trường

Trong bối cảnh hiện nay, việc cập nhật và phổ biến các nghị quyết lãnh đạo của Đảng cũng như cập nhật thông tin mới cho cán cán bộ, đảng viên chủ chốt trong các chi đảng bộ là việc làm rất cần thiết và thường xuyên.

Mặc dù do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, kéo dài, tuy nhiên để đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của các chi, đảng bộ trực thuộc các Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh, đồng thời với tinh thần tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 20/10/2021 Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng (lớp thứ nhất) theo hình thức học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft teams. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho các cán bộ chủ chốt của hai Đảng bộ của Tập đoàn năm 2021.

Theo Quyết định số 1419/QĐ-TKV ngày 18/10/2021 của Tổng Giám đốc TKV lớp BDNV công tác Đảng năm 2021 có 02 lớp, mỗi lớp học 03 ngày. Trong đó lớp thứ nhất tổ chức từ ngày 20/10/2021 đến ngày 22/10/2021 và lớp thứ hai tổ chức từ ngày 25/10/2021 đến 27/10/2021.

Đối tượng tham gia khóa học là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; cán bộ làm công tác đảng chuyên trách; cán bộ các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy TKV/Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Các nội dung chuyên đề được truyền tải trong khóa học bao gồm:

  • Chủ trương, giải pháp lãnh đạo sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn năm 2021-2025, tầm nhìn 2030
  • Tình hình thời sự trong nước và thế giới
  • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, mô hình mới, cách làm hay của cấp ủy, tổ chức các cấp
  • Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng trong tình hình mới
  • Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở
  • Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;
  • Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Các giảng viên khóa học đến từ Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức TW, Trường Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội đồng Thành viên TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Một số hình ảnh của lớp học:

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV TKV trao đổi tại lớp học

Đ/c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư thường trực ĐU TQN trao đổi tại lớp học

PGS.TS Trần Thọ Quang - Phó Viện trưởng Viện QHQT Học viện chính trị QG HCM trao đổi tại lớp học.

Nguyễn Ngọc BíchLiên kết Đối tác