TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Xây dựng hệ thống giám sát An Toàn Thông Tin (ATTT) mạng của TKV, áp dụng thử nghiệm tại Cơ quan Tập đoàn

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Xây dựng hệ thống giám sát An Toàn Thông Tin (ATTT) mạng của TKV, áp dụng thử nghiệm tại Cơ quan Tập đoàn

(Từ tháng 02/2020 đến tháng 10/2020)

Mục tiêu đề tài: Tăng cường giám sát an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam

Giám sát an toàn thông tin góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), kịp thời phát hiện các cuộc tấn công mạng, phản ứng và đưa ra biện pháp khắc phục, đối phó với những cuộc tấn công có thể lớn hơn và gây ra những hậu quả khó lường.

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Nguyễn Xuân HưởngLiên kết Đối tác