TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Ứng dụng excel trong công tác thống kê năm 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-TKV ngày 24/9/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triệu tập học viên lớp Ứng dụng excel trong công tác thống kê, ngày 26/9/2020 Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin phối hợp với Ban Khoa học công nghệ thông tin và chiến lược - TKV tổ chức lớp học cho các học viên là cán bộ phụ trách công tác thống kê của các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Lớp học được tổ chức từ ngày 26/9 đến ngày 28/9/2020 với sự tham gia giảng dạy, chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Khoa kinh tế quản trị kinh doanh - Trường Đại học mỏ Địa chất.

        TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Khoa kinh tế quản trị kinh doanh Trường Đại học mỏ Địa chất

Kết thúc khóa học, học viên có thể: Vận dụng được các kiến thức cơ bản của bảng tính điện tử để thực hiện thành thạo các công việc sau:

- Kỹ năng tạo lập file Excel hàng kỳ thống kê tổng hợp (tuần, 10 ngày, tháng, quý, năm hoặc khoảng thời gian bất kỳ (thống kê theo thời gian thực) cho mỗi nội dung thống kê. Trong đó, thành thạo cách bảo mật và bảo đảm an toàn cho dữ liệu được lưu trong bộ nhớ: quản lý file trong bộ nhớ, bảo vệ file, bảo vệ ô tính và trang tính

- Kỹ năng nhập dữ liệu từ các báo cáo thống kê của các đơn vị (phân xưởng/công trường) vào các trang tính báo cáo thống kê tổng hợp trong bảng tính Microsoft Excel đảm bảo chính xác; kỹ năng tìm kiếm, phát hiện và xử lý khả năng sai sót về dữ liệu

- Kỹ năng tạo lập và sử dụng các hàm số của phần mềm ứng dụng Microsoft Excel để lập các báo cáo thống kê theo mẫu quy định của Tập đoàn

 - Kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc với cơ sở dữ liệu của bảng tính Microsoft Excel

- Kỹ năng phân tích báo cáo thống kê trong mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp.

- Chuyển (gửi) các báo cáo thống kê  về trung tâm dữ liệu Công ty, về Tập đoàn phục vụ cho tổng hợp báo cáo thống kê chung toàn ngành.Liên kết Đối tác