TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2020 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 19 tháng 01 năm 2021 vừa qua tại hội trường của Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các phòng ban liên quan, lãnh đạo của nhà trường cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà trường.

Hội nghị diễn ra theo đúng kế hoạch, nội dung và đã đạt được những kết quả như: kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động 2020. Báo cáo kết quả hoạt động phối hợp kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo công khai tài chính năm 2020. Báo cáo kết quả việc thực hiện Thỏa ước LĐTT và việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường trong năm 2020. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo của nhà trường, bầu đại biểu đi dự hội nghị Người lao động của Tập Đoàn, bầu bổ sung ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo của Tập Đoàn đã có lời phát biểu chúc mừng nhà trường hoàn thành mục tiêu năm 2020 và truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn đối với nhà trường tại hội nghị, mong muốn lãnh đạo nhà trường cùng người lao động chung sức đồng lòng vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành thắng lợi mục tiêu thi đua năm 2021.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

(Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị)

(Các đại biểu – lãnh đạo các ban của Tập Đoàn)

(Trưởng phòng Kế toán tài chính báo cáo công khai tài chính 2020)

(Chủ tịch công đoàn báo cáo thực hiện thỏa ước người lao động  )

(Đại hiện Ban thanh tra nhân dân báo cáo KQHĐ năm 2020)

( Phó hiệu trưởng – CNTT tham luận tại hội nghị )

(Trưởng phòng Đào Tạo báo cáo tình hình đào tạo năm 2020)

( Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thay mặt lánh đạo tập đoàn chỉ đạo

 động viên lãnh đạo trường và người lao động)

(Thư ký hội nghị phát biểu tổng kết hội nghị )

(Cán bộ nhân viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo)

Nguyễn Kim Dung Liên kết Đối tác