TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

VBS LUÔN SẴN SÀNG ÁP DỤNG CNTT CÙNG TKV CHỐNG DỊCH COVID

By Admin in Thông tin nội bộ

          Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Với vai trò trụ trì trong việc tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn tập đoàn Trường quản trị kinh doanh Vinacomin (VBS) đã tiếp tục triển khai các hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo TKV tại Hà Nội với các đơn vị, họp giao ban các hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng hệ thống camera, GPS toàn cầu trong giám sát điều hành sản xuất. Việc đào tạo tại trường cũng đã chuyến hướng dạy học và thi trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống Covid -19.

( Nguồn ảnh : vinacomin.vn)

          Tháng 1 vừa qua theo chỉ đạo của Phó ban Tổ chức nhân sự về việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid đảm bảo duy trì và cố gắng không để ảnh hướng đến năng xuất và hiệu quả công việc vì dịch bệnh Covid. VBS đã triển khai hỗ trợ Ban nhân sự của Tập Đoàn làm hệ thống khai báo y tế cho các đơn vị dưới dạng google sheet và đã thực hiện triển khai được 57 đơn vị trực thuộc tập đoàn.

          Ngoài ra VBS luôn đảm bảo sãn sàng nguồn lực phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng công tác phòng, chống dịch như việc: bố trí đầy đủ quân số trực 24/7 duy trì sự ổn định về hạ tầng CNTT của Tập đoàn từ trước, trong và sau Tết. Chuẩn bị hạ tầng cho buổi họp khai xuân trược tuyến của Tập đoàn với 6 điểm cầu:  Hà Nội - Hạ Long - Uông Bí - Cẩm Phả - Đắk Nông - Lâm Đồng.

         

                               ( Nguồn ảnh : vinacomin.vn)

          VBS cũng đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các công ty, đơn vị trực thuộc để giảm thấp nhất những thiệt hại do hoạt động cách ly xã hội gây ra. Tất cả những bộ phận của các công ty, đơn vị như phòng, ban, lãnh đạo điều hành; các cuộc họp giao bàn sản xuất… có thể triển khai trực tuyến đều sẽ nỗ lực cao nhất để triển khai. Các kỹ sư công nghệ thông tin của VBS luôn thường trực để có thể giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Nguyễn Kim Dung Liên kết Đối tác