TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Tái cấu trúc Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam: Kinh nghiệm Hàn Quốc

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Tái cấu trúc Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam: Kinh nghiệm Hàn Quốc. Xem thêm

Đào tạo kỹ sư thực hành chất lượng cao Mô hình Kosen - Nhật Bản

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Trong Hội nghị “Triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành công thương” do bộ Công thương tổ chức tại Hạ Long ngày 16/8/2013,. Xem thêm

Samsung: Mô Hình Đào tạo Tiên tiến

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Nằm trong chương trình hợp tác giữa tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Tổng cục Dạy nghề Việt Nam và cơ quan Phát triển Nhân lực Hàn quốc (HRD). Trường Quản trị kinh doanh –Vinacomin được Tập đoàn Than-Khoáng sản.... Xem thêm

Tái cấu trúc doanh nghiệp – Kinh nghiệm của Hàn Quốc

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Tái cấu trúc doanh nghiệp – Kinh nghiệm của Hàn Quốc. Xem thêm

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

By Admin in Nghiên cứu khoa học

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế - Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Xem thêm

Liên kết Đối tác