TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VBS TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 19

By Admin in Thông tin nhà trường

Trước diễn biến dịch covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp trên khắp cả nước. Trường quản trị kinh doanh Vinacomin (VBS) đã khẩn trương lên kế hoạch và thực hiện các biên pháp phòng chống dịch để đảm bảo việc đào tạo, học tập và làm việc hiệu quả.. Xem thêm

LỚP HƯỚNG DẪN VỀ BẢO HIỂM VÀ PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

By Admin in Thông tin nhà trường

Vừa qua, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp Ban Tổ chức Nhân sự; Ban An toàn - TKV tổ chức lớp Hướng dẫn về Bảo hiểm và phòng ngừa Tại nạn Lao động (TNLĐ) – Bệnh nghề nghiệp (BNN) trong TKV.. Xem thêm

LỚP GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

By Admin in Thông tin nhà trường

Ngày 21/07/2021, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin phối hợp với Ban Cơ điện Vận tải – TKV tổ chức lớp “Giải pháp tiết kiệm điện cho doanh nghiệp” cho các cán bộ làm công tác cơ điện trong các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam. Xem thêm

VBS MỞ LỚP TẬP CÔNG TÁC CƠ ĐIỆN MỎ LỘ THIÊN

By Admin in Thông tin nhà trường

Ngày 17/6/2021, Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng công tác cơ điện mỏ lộ thiên cho các cán bộ quản lý cơ điện tại các đơn vị sản xuất than lộ thiên. Xem thêm

Ứng dụng excel trong công tác thống kê năm 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-TKV ngày 24/9/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triệu tập học viên lớp Ứng dụng excel trong công tác thống kê, ngày 26/9/2020 Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin phối hợp với Ban Khoa học công nghệ thông tin và chiến lược - TKV tổ chức lớp học cho các học viên là cán bộ phụ trách công tác thống kê của các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.. Xem thêm

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, nhằm trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1304-KH/ĐTQN ngày 08/6/2020 của Đoàn TQN. Sáng ngày 22/9/2020 tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức khóa học Tập huấn nghiệp vụ Công tác Đoàn năm 2020 dành cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt của các đơn vị trực thuộc TKV.. Xem thêm

Kết thúc lớp Thiết kế bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm Autocad

By Admin in Thông tin nhà trường

Thực hiện kế hoạch đào tạo 217/TKV-TCNS ngày 14/01/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Xem thêm

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020. Xem thêm

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

By Admin in Thông tin nhà trường

Ngày 07/09/2020, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin phối hợp với Đảng Ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức chương trình “ Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Đảng năm 2020”. Xem thêm

Liên kết Đối tác