TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Ngày hội lớn của Thợ mỏ

By Admin in Công đoàn

Kỷ niệm 83 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2019). Xem thêm

Hội nghị Người lao động năm 2019

By Admin in Công đoàn

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 231/KHLT/TGĐ-CĐTKV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Xem thêm

Liên kết Đối tác