TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

Thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới

By Admin in Thông tin nội bộ

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin xin thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới sử dụng kể từ ngày 26/07/2019. Xem thêm

Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý cho Giám đốc Doanh nghiệp TKV

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 13/3/2019, tại trường Quản trị Kinh doanh - Vinavomin, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức nhân sự TKV tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý cho Giám đốc các Công ty, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.. Xem thêm

Nâng cao nghiệp vụ nhân viên kinh tế tại các đơn vị thuộc TKV

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 15/12/2018 tại Công ty CP Địa chất mỏ - TKV, Trường Quản trị Kinh doanh đã tổ chức khai giảng lớp Nâng cao nghiệp vụ nhân viên kinh tế phân xưởng.. Xem thêm

Hội thảo Ngành than Đức - Từ quá khứ đến tương lai và triển vọng với Việt Nam

By Admin in Thông tin nội bộ

Hội thảo với chuyên đề “Ngành than Đức - Từ quá khứ đến tương lai và triển vọng với Việt Nam” với mục tiêu tăng cường nhận thức về cải tạo môi trường sau khai thác đồng thời tư duy về ý thức An toàn trong lao động.. Xem thêm

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ điện - vận tải để cải thiện quản lý bảo trì và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị tại doanh nghiệp

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày nay, khi công nghiệp phát triển, máy móc thiết bị thay thế dần con người trong sản xuất, từ đó, đầu ra của quy trình sản xuất phụ thuộc ngày càng nhiều vào hiệu suất, năng lực và các điều kiện khác của máy móc thiết bị hơn là yếu tố con người.. Xem thêm

Hội thảo chuyên đề: Đổi mới công tác Đào tạo Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý và Đoàn thể Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt nam trong thời kỳ mới

By Admin in Thông tin nội bộ

Sáng ngày 18/11/2017 tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La Trường Quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo chuyên đề: Đổi mới công tác Đào tạo Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý và Đoàn thể Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt nam trong thời kỳ mới.. Xem thêm

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Năm 20.11 và gặp mặt giảng viên kiêm chức TKV

By Admin in Thông tin nội bộ

Sáng ngày 20/11/2017, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức Chương trình kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Gặp mặt Giảng viên kiêm chức TKV.. Xem thêm

Lớp Tập huấn công tác môi trường năm 2017

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 10/10/2017, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp với Ban Môi trường TKV tổ chức thực hiện lớp Tập huấn công tác môi trường năm 2017 cho các lãnh đạo, cán bộ phụ trách về công tác môi trường tại các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV. Xem thêm

Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị rủi ro năm 2017

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 16/10/2017, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức thực hiện lớp “ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị rủi ro năm 2017” cho Cán bộ trực tiếp làm công tác Pháp chế, cán bộ phòng Kế hoạch tại các công ty, đơn vị trực thuộc TKV.. Xem thêm

Liên kết Đối tác