TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN

Hotline: (84)24 33 519 224

LỚP KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

By Admin in Thông tin nội bộ

Nhằm giúp các đơn vị trong các doanh nghiệp Vinacomin nắm bắt kịp thời các quy định mới nhất của pháp luật về hợp đồng thương mại. Nhằm giải quyết những tình huống phát sinh trong việc soạn thảo các hợp đồng thương mại tại các đơn vị trong Tập đoàn.. Xem thêm

Khai giảng lớp Đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12

By Admin in Thông tin nội bộ

Chương trình đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp – TKV đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo xây dựng và triển khai. . Xem thêm

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 11

By Admin in Thông tin nội bộ

Sáng ngày 08/10/2020, tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Lễ Bảo vệ tốt nghiệp và Bế giảng cho 28 học viên tham gia lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 11.. Xem thêm

Khai giảng lớp Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

By Admin in Thông tin nội bộ

Trước những biến động mạnh mẽ của môi trường bên ngoài, vì vậy các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. . Xem thêm

Thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới

By Admin in Thông tin nội bộ

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin xin thông báo thông tin giao dịch chính thức và mẫu con dấu mới sử dụng kể từ ngày 26/07/2019. Xem thêm

Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý cho Giám đốc Doanh nghiệp TKV

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 13/3/2019, tại trường Quản trị Kinh doanh - Vinavomin, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức nhân sự TKV tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý cho Giám đốc các Công ty, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.. Xem thêm

Nâng cao nghiệp vụ nhân viên kinh tế tại các đơn vị thuộc TKV

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 15/12/2018 tại Công ty CP Địa chất mỏ - TKV, Trường Quản trị Kinh doanh đã tổ chức khai giảng lớp Nâng cao nghiệp vụ nhân viên kinh tế phân xưởng.. Xem thêm

Lớp Tập huấn công tác môi trường năm 2017

By Admin in Thông tin nội bộ

Ngày 10/10/2017, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đã phối hợp với Ban Môi trường TKV tổ chức thực hiện lớp Tập huấn công tác môi trường năm 2017 cho các lãnh đạo, cán bộ phụ trách về công tác môi trường tại các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV. Xem thêm

Liên kết Đối tác