CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ông Trần Văn Cừ, Trưởng Ban TCNS - TKV phát biểu trong buổi khai giảng

TIN BÀI LỚP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC CÁN BỘ – TKV

Tìm hiểu thêm
Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cập nhật định hướng nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.

CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐẢNG NĂM 2023

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh lễ khai giảng lớp Đào Tạo chuyên môn Địa Chất, Trắc Địa Hầm Lò tại Công ty Than Quang Hanh

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC, BÙ ĐẮP THIẾU HỤT NHÂN LỰC ĐỊA CHẤT, TRẮC ĐỊA HẦM LÒ TẠI CÔNG TY THAN QUANG HANH – VINACOMIN

Tìm hiểu thêm

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 13

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm