CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

BẾ GIẢNG LỚP “ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023”

Tìm hiểu thêm

CÔNG ĐOÀN TKV PHỐI HỢP VỚI VBS TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Tìm hiểu thêm

ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TỔ CHỨC LỚP “TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU” CHO CÁN BỘ ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH

Tìm hiểu thêm
Ông Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc – Công ty Than Quang Hanh- TKV phát biểu trong lễ Khai giảng

KHAI GIẢNG LỚP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG CÔNG TY THAN QUANG HANH – TKV

Tìm hiểu thêm
Lễ khai giảng lớp Tập huấn công tác quản lý vật tư tại VBS

TIN BÀI LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ NĂM 2023

Tìm hiểu thêm