DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tìm hiểu thêm

LỚP TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu thêm
Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN HOÀN THÀNH TỐT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRẠNG THÁI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ÁP DỤNG TẠI CƠ QUAN TẬP ĐOÀN”

Tìm hiểu thêm