TIN BÀI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN

Trong 2 ngày 21-22/11/2023 vừa qua, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ sở với sự tham gia của 76 học viên là Các ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng bộ TKV; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng bộ cơ sở trực thuộc; các cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ TKV.

Trong khóa học, học viên sẽ được chia sẻ về 3 chuyên đề chính là:

  • Chuyên đề 1: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo quy định của Đảng. Quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy (bao gồm cả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm), trong đó tập trung vào phương pháp thẩm tra, xác minh
  • Chuyên đề 2: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT theo quy định của Đảng. Quy trình kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của UBKT
  • Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ

Đây đều là những nội dung quan trọng, gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ sở mà các cán bộ chuyên trách không thể bỏ qua. Tuy chỉ diễn ra trong 2 ngày học nhưng lớp lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành mục tiêu là mang đến cho học viên những kiến thức, kỹ năng quan trọng như:

  • Nắm vững nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT; các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên
  • Nắm được các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
  • Nắm được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
  • Nắm được yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong các Đảng bộ cơ sở
  • Trao đổi, học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ giảng viên và các đồng nghiệp

Một số hình ảnh của lớp học:

 

Vũ Phương Thảo