cho dat may chu thue may chu dich vu may chu
TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN: VÌ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA HỌC VIÊN - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Khai giảng lớp “ Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2014”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, với mục tiêu nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác thanh tra. Ngày 26/8/2014 Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin phối hợp với Ban Thanh tra Bảo vệ - TKV tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2014” cho cán bộ là Trưởng phòng, Phó phòng và cán bộ làm công tác thanh tra tại các đơn vị trong Tập đoàn.

Chi tiết...

Bổ trợ Tiếng Anh cho Viên chức Tập đoàn

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cho các Viên chức thuộc khối văn phòng Tập đoàn, Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, sau kỳ thi sát hạch đầu vào các viên chức Tập đoàn được sắp xếp theo những lớp theo từng trình độ tương ứng.

Chi tiết...

Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Vừa qua, Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức sơ kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Chi tiết...

Kết hợp phương pháp BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Kết hợp phương pháp BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Chi tiết...