cho dat may chu thue may chu dich vu may chu
TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN: VÌ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA HỌC VIÊN - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TKV 2014

Tại quyết định số 205/2014/QĐ-ATLĐ, Cục An toàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin (VBS) đã triển khai phối hợp với Ban An toàn - TKV thực hiện các chương trình đào tạo giảng viên huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho các doanh nghiệp của TKV và đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực.

Chi tiết...

Bổ trợ Tiếng Anh cho Viên chức Tập đoàn

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cho các Viên chức thuộc khối văn phòng Tập đoàn, Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, sau kỳ thi sát hạch đầu vào các viên chức Tập đoàn được sắp xếp theo những lớp theo từng trình độ tương ứng.

Chi tiết...

Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Vừa qua, Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức sơ kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Chi tiết...

KPI – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp

KPI - Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc.

Chi tiết...