Bản tin sinh hoạt chi bộ Tháng 7/2024 tại VBS

Hội nghị phổ biến quy định 148-QĐ/TW và triển khai Kế hoạch số 1715-KH/ĐU ngày 21/6/2024 của Đảng ủy Tập đoàn về học tập quán triệt thực hiện kết luận số 542-KL/ĐUK, Nghị quyết số 25-NQ/TW trong kỳ Sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024.

Ngày 05/7/2024, Chi bộ Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt quy định 148-QĐ/TW và học tập quán triệt kết luận số 542-KL/ĐUK; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW kết hợp sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2024 với sự tham gia đầy đủ của các đảng viên trong chi bộ. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc với những nội dung chính sau:

  1. Phổ biến, quán triệt quy định 148-QĐ/TW và học tập quán triệt kết luận số 542-KL/ĐUK

– Triển khai Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung các điều trọng tâm trong quy định được phổ biến và làm rõ đến toàn thể đảng viên gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của quy định (điều 1); tạm đình chỉ công tác không phải là hình thức kỷ luật (điều 3); các căn cứ tạm định chỉ công tác trong trường hợp cần thiết (điều 4); thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác (điều 6);… Liên hệ quy định 148-QĐ/TW với nghị quyết công tác số 03-NQ-CB năm 2024 của chi bộ về vai trò chức trách của người đứng đầu nhiệm vụ, đứng đầu công việc.

  1. Triển khai Kế hoạch số 1715-KH/ĐU ngày 21/6/2024 của Đảng ủy Tập đoàn về học tập quán triệt thực hiện kết luận số 542-KL/ĐUK, Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Trên cơ sở kế hoạch số 1715-KH/ĐU ngày 21/6/2024 của Đảng ủy Tập đoàn và báo cáo và kết luận số 542-KL/ĐUK, Nghị quyết số 25-NQ/TW; Ban chấp hành chi ủy đã tóm lược và truyền đạt tới toàn thể đảng viên về mục đích, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhằm làm rõ vai trò, quan trọng của công tác cán bộ; vị trí trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ phen phân công, phân cấp. Gắn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ.

  1. Sinh hoạt chi bộ tháng 7

– Chi ủy chi bộ đã rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong kỳ sinh hoạt tháng 6/2024 và cả 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng 7 và 6 tháng cuối năm; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024. Trong đó trọng tâm là các chỉ tiêu về chất lượng quản lý, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động.

– Trong kỳ sinh hoạt tháng 7, chi bộ Nhà trường đã công bố quyết định của hai đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Công đã được Đảng ủy Tập đoàn công nhận đảng viên chính thức. Đồng chí Bí thư chi bộ đã tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ hai đồng chí tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với cương vị, trách nhiệm của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Đồng chí Bí thư chi bộ Ngô Xuân Khoa trao quyết định Đảng viên chính thức cho hai Đ/c Nguyễn Kim Dung và Đ/c Nguyễn Ngọc Công
Đồng chí Bí thư chi bộ Ngô Xuân Khoa trao quyết định Đảng viên chính thức cho hai Đ/c Nguyễn Kim Dung và Đ/c Nguyễn Ngọc Công
Đồng chí Bí thư chi bộ Ngô Xuân Khoa trao quyết định Đảng viên chính thức cho hai Đ/c Nguyễn Kim Dung và Đ/c Nguyễn Ngọc Công
Đồng chí Bí thư chi bộ Ngô Xuân Khoa trao quyết định Đảng viên chính thức cho hai Đ/c Nguyễn Kim Dung và Đ/c Nguyễn Ngọc Công

Đinh Thị Hải Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *