CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐẢNG NĂM 2023

Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2023 cho cán bộ làm công tác Đảng thuộc Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Trong thời gian tập trung một tuần, trên 230 các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ làm công tác Đảng trong các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ cơ quan Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh (chia làm 2 lớp học) đã được giảng viên là Lãnh đạo Tập đoàn và các chuyên gia đến từ các Ban Đảng TW, các giảng viên cao cấp thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Khoa học công an, Bộ Công an, truyền đạt cập nhật với nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học

Các nội dung được các giảng viên truyền đạt gồm 6 chuyên đề như: Những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; hướng dẫn việc xác định bí mật Nhà nước theo Quyết định số 1722/QĐ/TTg, ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước của Đảng; cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhất là Hội nghị Trung ương VIII khóa XIII của Đảng vừa tổ chức; Công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập cho cán bộ thuộc diện phải kê khai thu nhập; tình hình thời sự trong nước và diễn biến chiến sự quốc tế hiện nay…

Học viên được truyền đạt, cập nhật nhiều nội dung quan trọng
Học viên được truyền đạt, cập nhật nhiều nội dung quan trọng

Đặc biệt, các học viên đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đưa ra bài học kinh nghiệm cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cập nhật định hướng nhiệm vụ,chiến lược trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.
Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải cập nhật định hướng nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.

Một số hình ảnh trong lớp học:

 

Nguyễn Thanh Nguyệt