BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG UỶ THAN QUẢNG NINH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, DÂN VẬN

Ngày 24/10/2023, tại Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Việt Bắc – MICCO, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả một số nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, dân vận năm 2023, vùng Uông Bí – Đông Triều.

Hội nghị do đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì, đồng chí Phạm Thị Thương Huyền- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh thành viên đoàn công tác. 6 cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo tại các Đảng bộ vùng Uông Bí-Đông Triều.

Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các đảng bộ vùng Uông Bí-Đông Triều đã báo cáo kết quả triển khai hoạt động giáo dục lý luận chính trị; triển khai Nghị quyết 35; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tấm gương điển hình “Người thợ mỏ – Người Chiến sĩ”; mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung thực hiện hiệu quả, đề nghị cấp trên biểu dương, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Thương Huyền nhận xét một số nét cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, đồng thời báo cáo tại Hội nghị những nội dung được giao phụ trách, theo dõi hoạt động tại các đảng bộ cơ sở, đây là một tiêu chí quan trọng để báo cáo tập thể lãnh đạo xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị.

Qua nghe báo cáo và theo dõi hoạt động của các đơn vị trong Vùng, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần tăng cường triển khai để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, dân vận, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh khác:

 

Trích nguồn: Trang Fanpage Người Thợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *