TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN THAM GIA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 TẠI KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TƯ VẤN

Ngày 19/12/2023, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, tư vấn đã diễn ra thành công tốt đẹp tại đơn vị Khối trưởng – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

Hội nghị vinh dự có sự tham gia của đồng chí Vũ Huy Toàn – Phụ trách TĐKT – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, cùng toàn thể đại diện là Lãnh đạo các đơn vị, Thường trực Hội đồng TĐKT và cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT của 9 đơn vị trong Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp, tư vấn.

Tại hội nghị, Đồng chí Vũ Thái Nam – TP. TCHC, Viện KHCN Mỏ – Đại diện Khối trưởng đọc bản báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Thống nhất quy chế hoạt động của Khối; Báo cáo chấm điểm thi đua năm 2023 của các đơn vị; Bình xét các đơn vị được khen thưởng; Bầu khối trưởng, khối phó khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, tư vấn năm 2024. Sau khi bầu được Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, tư vấn năm 2024 là Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam và Khối phó là Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin, Lãnh đạo của đơn vị khối trưởng và khối phó cùng Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2023, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin vinh dự được bình xét là Tập thể lao động xuất sắc, đề xuất tặng Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn. Đây là những thành quả đáng ghi nhận do tập thể Trường cùng phấn đấu, nỗ lực để đạt được.

Qua đây, Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Ban Tổ chức nhân sự, Hội đồng Thi đua khen thưởng TKV, Khối các đơn vị sự nghiệp, tư vấn vì đã luôn ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ để Nhà trường có thể đạt được những thành tích quý giá này.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Vũ Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *