CHI BỘ TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VIANCOMIN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 16/12/2023 tại Hội trường Khách sạn Heritage Hạ Long, Quảng Ninh, Chi bộ Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn; lãnh đạo các phòng ban và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2023 Ban Chi ủy Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên môn và Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, chủ động đề nghị TKV hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong SXKD; Lãnh đạo thực hiện nghị quyết số 73/NQ-ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng ủy TKV về chỉ đạo các chi, đảng bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023. Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 03/01/2023 của Chi bộ Trường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết của chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo và Bứt phá.

Lãnh đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW về đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận số 10-KL/ĐUK về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội.

Triển khai chỉ thị số 223/CT-TKV ngày 30/12/2022 về chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp. Triển khai chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Tại Hội nghị đại diện Ban chấp hành Công đoàn, các tập thể, cá nhân có những bài tham luận  của BCH Công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động;  về công tác triển khai kết luận số 18/KL-ĐU ngày 28/10/2021 về phát triển NNL, đẩy mạnh đào tạo chức danh; Công tác chỉ đạo thực hiện tư vấn Chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn việt Dũng, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn việt Dũng, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân năm 2023, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của đơn vị. Đồng chí yêu cầu các phòng ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Nhà trường phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng Phó Bí thư phụ trách Chi bộ quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả Nghị quyết của Ban Chi ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD cán bộ, phục vụ học viên. Gắn đổi mới hoạt động của Trường với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng, đảng viên; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng trong Trường.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tập đoàn trong Trường. Tập trung chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch PHKD Tập đoàn giao năm 2024. Chăm lo đủ việc làm và ổn định thu nhập cho NLĐ. Chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, kịp thời lãnh, chỉ đạo Trường tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ PHKD, ĐTBD Tập đoàn giao, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Nhà trường tại Hội nghị
Toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Nhà trường tại Hội nghị

 

Nguyễn Thanh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *