Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, một năm gặt hái nhiều thành công

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh có chức năng tham mưu, giúp việc Đảng ủy Than Quảng Ninh trong công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức,… là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ Than Quảng Ninh, công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Đảng ủy Than Quảng Ninh.
Những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sự linh hoạt, sát với thực tiễn trong từng thời điểm cụ thể. Kết quả, đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, tập trung thực hiện nhiệm vụ của người lao động, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đảng bộ Than Quảng Ninh và của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Đặc biệt trong năm 2023, với cách làm hay trên tất cả các mặt công tác, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh ghi nhận và biểu dương trong các lĩnh vực hoạt động: Tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua ngành tuyên giáo, tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, Bằng khen Ban Chỉ đạo 35 TQN,…Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, 02 đảng bộ cơ sở được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, riêng cá nhân đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kết quả đạt được trong 2023 khẳng định một năm gặt hái nhiều thành công của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *