Hình ảnh Người thợ mỏ- Người chiến sĩ tiếp tục được lan tỏa đến tất cả các đơn vị trong Đảng bộ Than Quảng Ninh

Từ khi thành lập cho đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh luôn đã kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ giữ gìn, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Truyền thống Công nhân vùng mỏ – truyền thống ngành Than.
Trong nhiều phong trào thi đua, thì việc xây dựng hình tượng Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ là một nội dung quan trọng thực hiện lời Bác Hồ dạy “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết tâm đánh thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ Nhà nước, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”; xây dựng hình ảnh Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ (NTM-NCS) là nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống Văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần “Tương thân – Tương ái’, tinh thần “vượt khó” của người công nhân mỏ.
Từ năm 2019 đến nay, lãnh Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam rất quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng hình ảnh NTM-NCS, các hoạt động được chỉ đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các phong trào, chương trình thi đua quan trọng đang được triển khai, như: Phong trào thi đua Dân Vận khéo, An toàn – Đổi mới – Phát triển, phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, Năng suất – Chất lượng, 3 hóa (Cơ giới hóa – Tự động hóa – Tin học hóa), “xây dựng TKV trở thành ngôi nhà lớn hạnh phúc”, …
Tính đến nay (hết năm 2023) toàn Đảng bộ than Quảng Ninh đã bình chọn, xây dựng được hơn 12 nghìn hình ảnh NTM-NCS. Các tấm gương điển hình xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, như: Hầm lò, lộ thiên, là thợ cơ khí, cơ điện; trong công tác tuyển sinh, trong việc phục vụ người lao động, trong quản lý, điều hành, công tác đảng, đoàn thể… kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua gần 5 năm thực hiện xây dựng hình ảnh “NTM-NCS trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, có thể khẳng định đây là phương thức lãnh đạo mới của Đảng ủy Than Quảng Ninh.
Từ việc xây dựng một số hình ảnh NTM-NCS làm mẫu năm 2019, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp, hình ảnh NTM-NCS đã tạo ra phong trào, không khí thi đua liên tục trong từng cơ quan, đơn vị, trong đội ngũ người lao động. Là sự động viên kịp thời người lao động, đồng chí, đồng nghiệp, người thân của người được vinh danh. Góp phần khích lệ, biểu dương, nhân rộng trong người lao động nhất là lực lượng lao động công nghệ, lao động phục vụ phụ trợ, trong đó đội ngũ đảng viên tiêu biểu là nòng cốt; góp phần tạo không khí thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ đảm bảo an toàn,… hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đồng thời góp phần phát huy đức tính đoàn kết, cần cù, chịu khó, vượt khó, tình đồng chí, đồng nghiệp yêu thương giúp đỡ nhau và sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội… Đây là phẩm chất quý báu, là giá trị cốt lõi làm nên văn hóa Người công nhân mỏ, truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống “kỷ luật và Đồng tâm”.
Với nhiều cách làm, hình thức tổ chức thực hiện phong phú, phong trào xây dựng hình ảnh NTM-NCS đã có sức lan tỏa, có sự ảnh hưởng rất lớn đến các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể quần chúng, công nhân, cán bộ, người lao động; phương thúc mới có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong mọi mặt hoạt động tại các đơn vị và TKV.
Năm 2024 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tích cực hơn nữa công tác xây dựng hình ảnh NTM-NCS, cùng với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai thành công Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa Thợ mỏ trong thời kỳ mới”!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *