Những con số biết nói!

Năm 2023 đã khép lại, một năm không mấy dễ dàng với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhưng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” công nhân viên chức, người lao động trong TKV đã vượt lên khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ước thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau: Than nguyên khai sản xuất dự kiến 36,989 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch năm, bằng 92% so với thực hiện năm 2022. Than tiêu thụ ước đạt 47,976 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch năm, bằng 103% so với thực hiện năm 2022. Riêng than bán cho các Nhà máy nhiệt điện cả năm dự kiến thực hiện 40,16 triệu tấn, bằng 104,2% kế hoạch năm và tăng 5,1 triệu tấn, tăng gần 15% so với thực hiện cả năm 2022. Than nhập khẩu dự kiến thực hiện 9,2 triệu tấn, đạt 100% KH năm.
Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt ước đạt 169,347 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch năm và bằng 99% thực hiện năm 2022; trong đó: Doanh thu than ước đạt 105,537 ngàn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 102% thực hiện năm 2022.
Lợi nhuận cả năm ước đạt 5.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng giá trị đầu tư 8,705 ngàn tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.
Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 28,868 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với kế hoạch năm, bằng 128% so với năm 2022; trong đó nộp tại Quảng Ninh dự kiến 17,99 nghìn tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2022.
Các đơn vị sản xuất than trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, thực hiện năm 2023 ước đạt được: Than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 18,978 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch năm, đạt 51,31% tổng sản lượng của toàn Tập đoàn. Than tiêu thụ 21,485 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch, đạt 44,8% tổng lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn. Mét lò 86.125 m, bằng 101% kế hoạch năm. Bốc xúc đất đá 127 triệu m3, đạt 100% KH năm. 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của TKV tháng 12 năm 2023.
Xin chúc mừng kết quả đạt được của TKV trong năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *