TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 23/12/2023 vừa qua, tại Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin đã diễn ra buổi hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Trong đó, Chi bộ Trường là 1 điểm cầu tại khu vực Hà Nội kết nối với điểm cầu trung tâm tại Tổng Công ty Điện lực – TKV. Địa điểm học tại Hội trường nhà B tầng 1 Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin với sự tham dự của 19/22 đồng chí Đảng viên Chi bộ (03 đồng chí Đảng viên đã học trực tuyến tại Tập đoàn ngày 04/12/2023 là Phó bí thư phụ trách, Phụ trách công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên).

Tại hội nghị, Giáo sư, tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn – Phó chủ tịch Hội đồng lý luật Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là Báo cáo viên chính, truyền đạt những nội dung trọng tâm với các đồng chí Đảng viên Chi bộ. Giáo sư, tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn tập trung chia sẻ về các nội dung chính như sau:

  1. Nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

– Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

– Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

– Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

– Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

  1. Nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện và nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đến sáng ngày 27/12/2023, Quyền Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin – Ông Nguyễn Việt Dũng đã tham dự Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại Hội trường tầng 1 – Trung tâm ĐHSX Than tại Quảng Ninh với thành phần gồm:

  • Chủ trì: Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tại điểm cầu Trung tâm (trực tiếp); Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thành phần tham dự:

+ Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;

+ Trưởng, phó các ban, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, cán bộ các ban, VP Cơ quan Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

+ Chủ tịch Công đoàn các đơn vị (tại Hà Nội và Quảng Ninh)

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và hoàn thành 2 mục tiêu chính là:

  1. Quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  2. Cập nhật, chia sẻ, trao đổi những nội dung lớn sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kết thúc hội nghị, các đồng chí Đảng viên đã thấu hiểu sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng từ các Nghị quyết của Đảng/Đoàn trong đời sống chính trị đất nước, khi được hiện thực hóa sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản của đất nước trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết phải luôn được duy trì, thực hiện hiệu quả để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất trong ý chí và hành động; từ đó, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.

Vũ Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *