Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên nghành kỹ thuật

Ông Đinh Tiến Hoà, Trưởng Ban VTM - TKV phát biểu trong lễ khai giảng.

TIN BÀI LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ CÔNG TÁC VẬT TƯ NĂM 2024

Tìm hiểu thêm

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp Trung tại Công ty Xây lắp mỏ – TKV

Tìm hiểu thêm

TIN BÀI LỚP “TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC&CNCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NĂM 2024 (CÓ CƠ ĐỘNG KIẾN TẬP)”

Tìm hiểu thêm
Ông Ngô Xuân Khoa, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

TIN BÀI LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG – CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG – VINACOMIN

Tìm hiểu thêm
Ông Ngô Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin

Lớp Cập nhật kiến thức về quản lý kỹ thuật ATVSLĐ và kỹ năng phòng ngừa sự cố tai nạn lao động trong sản xuất than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp

Tìm hiểu thêm

CÔNG TY THAN QUANG HANH TỔ CHỨC BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN TRẮC ĐỊA – ĐỊA CHẤT MỎ HẦM LÒ

Tìm hiểu thêm