Về chúng tôi

THƯ NGỎ

Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin tiền thân là Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thuộc bộ Điện và Than được thành lập ngày 17/1/1975. Năm 1995, Trung tâm được chuyển giao về cho Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cán bộ cho nghành Than – Khoáng sản Việt Nam. Năm 2018, với yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT trong Quản lý, Điều hành và Sản xuất Than – Khoáng sản, Tập đoàn đã giao thêm nhiệm vụ phát triển ứng dụng CNTT để nhà trường triển khai Với vị thế và chức năng của mình, Nhà trường đã và đang đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam và kinh tế của đất nước.
  

Trải qua hơn 45 năm nhà trường đã đóng góp trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo của Bộ Điện – Than đặc biệt là trong Tập đoàn CN Than – Khoáng sản.           

 

 Hiện nay với yêu cầu của sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để tăng sức cạnh tranh. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, của Hội đồng thành viên, Lãnh đạo Tập đoàn về việc đổi mới công tác Quản trị kinh doanh hiện đại, ứng dụng CNTT trong sản xuất, quản lý và điều hành sản xuất thì đây lại là những cơ hội để nhà trường khẳng định vai trò và vị thế của mình. Với những cơ hội đó đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên Nhà trường cần phải đoàn kết, sát cánh cùng nhau thực hiện phương châm “Đổi mới, Sáng tạo và Bứt phá” để hoàn thành sứ mệnh “Vì sự thành đạt của học viên, vì sự phát triển của doanh nghiệp”.

 

Với thế và lực mới, với tinh thần đồng sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo và CBCNV nhà trường, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là nơi đạt niềm tin của Tập đoàn và các doanh nghiệp đối với chúng ta.

 

  Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, tôi xin cảm ơn tới các thế hệ Lãnh đạo Nhà trường và các thế hệ cán bộ công nhân viên đã đóng góp công sức xây dựng vun đắp để có được mái ấm Nhà trường hôm nay. Cảm ơn tới Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo và giúp đỡ Nhà trường. Cảm ơn tới các Doanh nghiệp, các học viên đã hỗ trợ và hợp tác với Nhà trường để Trường có được cơ hội phục vụ.

NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG

 

Thạc sĩ. Phạm Đăng Phú 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

 • Trở thành trung tâm CNTT và Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Trung tâm nghiên cứu giải pháp ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành Sản xuất kinh doanh Than – Khoáng sản

SỨ MỆNH

 • Vì sự thành đạt của học viên – Vì sự phát triển của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Tâm
 • Tài
 • Trí
 • Tín

PHƯƠNG CHÂM

 • Trí tuệ
 • Trung thành
 • Kỷ luật
 • Đồng tâm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

02/05

2008

Ngày 02 tháng 05 năm 2008 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý – TKV đổi tên thành Trường Quản trị kinh doanh – TKV (theo Quyết định số 996/QĐ – HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

21/10

1995

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 bộ: Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp. Cũng trong năm 1995, Trường được chuyển thuộc quản lý của Tổng Công ty Than Việt Nam với tên gọi Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực quản lý Than Việt Nam.

17/01

1975

Đầu năm 1975, để chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý cho ngành Điện và Than sau khi đất nước được thống nhất, tại Quyết định số 94 ĐT/TC – CB ký ngày 17 tháng 01 năm 1975 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than quyết định thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tại chức Bộ Điện và Than với chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, thủ trưởng các đơn vị và phụ trách các chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, mỏ trực thuộc Bộ Điện và Than.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

 • Trở thành trung tâm CNTT và Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

 • Trung tâm nghiên cứu giải pháp ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành Sản xuất kinh doanh Than – Khoáng sản

Tìm hiểu thêm +

NHIỆM VỤ

 • Trở thành trung tâm CNTT và Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

 • Trung tâm nghiên cứu giải pháp ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành Sản xuất kinh doanh Than – Khoáng sản

Tìm hiểu thêm +

BAN LÃNH ĐẠO

ÔNG NGÔ XUÂN KHOA

Hiệu trưởng

ông nguyễn việt dũng

Phó Hiệu trưởng

Bà CHỬ THỊ THANH NGỌC

Kế toán trưởng