Đào tạo chức danh

Buổi trao đổi thực tế tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương

LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH THANH TRA DOANH NGHIỆP TKV CÓ BUỔI TRAO ĐỔI THỰC TẾ TẠI BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Tìm hiểu thêm
Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng VBS phát biểu khai giảng lớp học.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH THANH TRA DOANH NGHIỆP – TKV

Tìm hiểu thêm
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu khai mạc Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 12

Tìm hiểu thêm
Đ/C. Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo lớp học

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 13

Tìm hiểu thêm
Đ/c Phạm Đăng Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng VBS trao đổi với các học viên

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH – VINACOMIN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2022

Tìm hiểu thêm