Đào tạo chức danh

Ông Trần Văn Cừ, Trưởng Ban TCNS - TKV phát biểu trong buổi khai giảng

TIN BÀI LỚP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC CÁN BỘ – TKV

Tìm hiểu thêm

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 13

Tìm hiểu thêm
Buổi trao đổi thực tế tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương

LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH THANH TRA DOANH NGHIỆP TKV CÓ BUỔI TRAO ĐỔI THỰC TẾ TẠI BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Tìm hiểu thêm
Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng VBS phát biểu khai giảng lớp học.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH THANH TRA DOANH NGHIỆP – TKV

Tìm hiểu thêm
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu khai mạc Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 12

Tìm hiểu thêm
Đ/C. Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo lớp học

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KHÓA 13

Tìm hiểu thêm